zv De Vikings op Facebook

2 weken geleden

Zwemvereniging De Vikings

SG FZC’54-DE Vikings doen het super goed tijdens de miniorenfinale in Heerenveen. TOPPERS.Gisteren was de eerste dag van de Regionale Minioren Finales, een wedstrijd over twee dagen waar per leeftijd en per afstand alleen de beste 24 zwemmers uit Regio Noord aan de start mogen verschijnen. Mee mogen doen is dus al een prestatie op zich!
Met 14 zwemmers stond de SG met een grote en sterke groep op de stoep van sportstad Heerenveen, de strijdarena voor dit weekend. De middag startte met de 100m vlinderslag voor de oudste meisjes. Gabriella had haar zinnen op een medaille gezet en zwom met een dik pr naar het zilver. Een opmars voor de rest van de middag. De ene naar de andere pr werd verbeterd en racedoelen werden behaald.
Aan het einde van de middag zag de medaillespiegel er als volgt uit:
Gabriella da Silva Miranda: zilver op de 100m vlinderslag.
Wytze Broekstra: goud op de 100m schoolslag en 100m vrije slag.
Jelte de Boer: brons op 100m rugcrawl, zilver op 50m vlinderslag en goud op 100m vrije slag.
Amber Lubbers: brons op de 100m vrije slag.
Jip Bakker: zilver op de 100m schoolslag.
Hidde Boersma: brons op de 100m schoolslag.

Verder deden mee: Danica Boek, Jetze de Vries, Sam Derkx, Sietse de Wit, Jannoula Jaspers, Mathijs Haitsma, Milan Derkx, Vienna Delea. Zij zwommen zich niet in de medailles maar noteerden wel stuk voor stuk (dikke) pr’s.

Vanmiddag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Heel veel succes allemaal!

Ben je nieuwsgierig naar de andere uitslagen kijk dan op: livetiming.cfas.nl/RMF2018/index.html
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Agenda Algemene Ledenvergadering van ZV De Vikings Woensdag 2 november 2016 om 19.30 uur in ‘Het Derde Haad’ te Harlingen

 

 

Agenda

Algemene Ledenvergadering van ZV De Vikings

Woensdag 2 november 2016 om 19.30 uur in ‘Het Derde Haad’ te Harlingen

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 1. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober 2015
 1. Mededelingen en ingekomen stukken/voorstellen

 (Voorstellen kunnen tot aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend)

 1. Voorwoord van de voorzitter

 

 1. Jaarverslag Secretaris (is ook te vinden op de website)
 1. Jaarverslag Penningmeester (deels ook op de website te vinden)
 2. Financiële situatie ZV De Vikings: jaarverslag 2015, prognose 2016
 3. Verslag kascommissie 2015
 4. Vaststellen begroting 2017
 1. Vaststellen jaarlijkse contributie (2017)
 1. Verkiezing bestuursleden

Het bestuur is verheugd dat zich inmiddels twee nieuwe kandidaten voor het (dagelijks) bestuur hebben gemeld.  Ter plekke stellen zij zich voor en wordt er gestemd. Er is nog plaats voor andere bestuursleden!

Aftredend Wouter Slob (voorzitter), niet herkiesbaar;

Aftredend Simon Broekstra (secretaris), niet herkiesbaar

Aftredend Jan Waling Huisman (algemeen bestuurslid), niet herkiesbaar

 1. Uitreiking Jan Jorna Bokaal

Wie krijgt dit jaar de Jan Jorna Bokaal en waarom?

 1. Thema: sport en voeding

 

 1. Rondvraag en sluiting