zv De Vikings op Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van ZV De Vikings

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van ZV De Vikings

Donderdag 7 september 2017 om 19.30 uur in ‘Het Derde Haad’ te Harlingen

 1. Opening
 2. Bespreken en vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 2 november 2016
 3. Mededelingen en ingekomen stukken/voorstellen.
  (Voorstellen kunnen tot aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend)
 4. Voorwoord van de voorzitter (Terugblik en vooruitblik)
 5. Vrijwilligersbeleid
 6. Jaarverslag Secretaris
  1. Verslag commissies
   1. Kledingcommissie
   2. Website
 • Activiteiten
 1. Wedstrijd
 2. Masters
 3. Trainers/beheerscommissie
 • sponsorcommissie
 1. Jaarverslag Penningmeester
  1. Financiële situatie ZV De Vikings
  2. Verslag kascommissie (Gea Neijsen en Ilonka Volkers)
  3. Vaststellen begroting
 2. Vaststellen jaarlijkse contributie
 3. Verkiezing bestuursleden

Tussentijds aftredend Nico Beuker (voorzitter), niet herkiesbaar;

Periodiek aftredend Simon Broekstra (secretaris), niet herkiesbaar;

Periodiek aftredend Belinda  van der Werf (lid), niet herkiesbaar;

kandidaten…..?

 1. Uitreiking Jan Jorna Bokaal
 2. Rondvraag
 3. Sluiting