Algemene Ledenvergadering ZV De Vikings Donderdag 7 september om 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering ZV De Vikings Donderdag 7 september om 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering ZV De Vikings

Donderdag 7 september om 19.30 uur in Het Derde Haad te Harlingen

 

U ontvangt voor de Algemene Ledenvergadering nog de definitieve agenda en het jaarverslag. Tevens zullen deze stukken op de website van ZV De Vikings ( www.zvdevikings.nl ) worden geplaatst.

 

ZV De Vikings is dringend op zoek naar bestuursleden. Er zijn vacatures voor het voorzitterschap, secretaris en een algemeen lid. Mochten deze vacatures op (korte) termijn niet worden ingevuld, dan zal de continuïteit van ZV De Vikings in gevaar komen!!

 

We vragen u dan ook om aanwezig te zijn op deze belangrijke vergadering!

 

Graag tot donderdag 7 september!

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur ZV De Vikings