BEN JIJ ONZE NIEUWE TRAINER?

BEN JIJ ONZE NIEUWE TRAINER?

BEN JIJ ONZE NIEUWE TRAINER?

Als ZV De Vikings zijn we altijd op zoek naar (gekwalificeerde) trainers! Op dit moment heeft de zwemvereniging, naast onze hoofdtrainster, een trainersgilde die in het bezit is van KNZB-zwemtrainers niveau 2. Daarnaast zijn er per training nog een aantal hulptrainers actief. De opleiding voor trainer niveau 2 is vorig jaar gehouden in Het Derde Haad te Harlingen in combinatie met andere zwemverenigingen in de regio. Door het opleiden van trainers willen we als ZV De Vikings de kwaliteit van onze trainers blijven waarborgen.
Noodzaak
Op dit moment loopt de instroom van nieuwe zwemmertjes goed (Frysel B). Zwemmertjes die de techniek goed beheersen stromen dan door naar Frysel A en daarna door naar de B-Selectie. Als ZV De Vikings kunnen we vanaf Frysel B tot aan de B-Selectie nog een aantal (gekwalificeerde) trainers gebruiken. Door de toename van nieuwe jeugdleden zal er verruiming moeten komen in de huidige trainersgilde van ZV De Vikings. Daarom zijn we op zijn naar (oud)-zwemmers, ouders/verzorgers van zwemmers en overige belangstellenden die zwemtrainingen bij ZV De Vikings willen gaan verzorgen.

Cursus
ZV De Vikings is bereid om de cursus zwemtrainer niveau 2 voor haar rekening te nemen. Hier worden vooraf duidelijke afspraken met elkaar over gemaakt. Op de site van de KNZB staat een uitgebreid overzicht wat er van een aanstaande trainer wordt verwacht indien de cursus zwemtrainer niveau 2 wordt gevolgd. Voor meer informatie geeft https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/wedstrijdzwemmen/ een duidelijk overzicht.

Aanmelden
Lijkt het je leuk om trainer te worden? Meld je dan aan bij onze secretaris Simon Broekstra via [email protected] .

Omdat de nood voor nieuwe officials hoog is, zullen we ook (ouders/verzorgers) van leden direct gaan benaderen!