Coronamaatregelen vanaf 24 november

Coronamaatregelen vanaf 24 november

Het verenigingsbestuur wil zijn dankbaarheid en waardering uiten voor de inzet van de leden om de coronamaatregelen op te volgen. De maatregelen van de vereniging hebben ertoe geleid dat er slechts enkele besmettingen onder de leden zijn vastgesteld, waarvan niet één besmetting aantoonbaar in het zwembad heeft plaatsgevonden.

 

Onvolledige handhaving van de maatregelen leidt tot consequenties voor de vereniging, de trainingen en individuele leden. Daarom geldt met ingang van woensdag 24 november voor alle leden van 18 jaar en ouder dat, naast het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs, tevens het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht is om toegang te krijgen tot de accommodatie. Bij het niet tonen van een toegangsbewijs en legitimatiebewijs kan geen toegang worden verleend tot de accommodatie.

 

Het opzettelijk tonen van een vals coronatoegangsbewijs is een ernstige overtreding, waarop het tuchtrecht van de vereniging van toepassing is. Daarom heeft het bestuur besloten deze overtreding te bestraffen met onmiddellijke schorsing voor 14 dagen. Een schorsing houdt in dat het geschorste lid voor de periode van 14 dagen geen toegang heeft tot de trainingen en activiteiten van de vereniging. De contributieverplichting vervalt daarbij uitdrukkelijk niet.

 

Toeschouwers hebben geen toegang tot de zwemruimte. Met een geldig coronatoegangsbewijs en een legitimatiebewijs hebben zij, gedurende de officiële openingstijden van het zwembad, wel toegang tot de kantine, zulks ter beoordeling van de medewerkers van het zwembad. Indien er geen medewerkers van het zwembad aanwezig zijn, is het niet toegestaan plaats te nemen in de kantine.

 

Met ingang van woensdag 24 november geldt tevens een meldverantwoordelijkheid bij (het vermoeden van) een coronabesmetting. De meldverantwoordelijkheid houdt in dat het verplicht is een (vermoedelijke) coronabesmetting binnen de eigen selectie te melden bij het bestuur. Het niet melden van een (vermoedelijke) coronabesmetting kan leiden tot het ontstaan van een besmettingshaard en daardoor tot consequenties voor de trainingen leiden.

 

Voor positief geteste leden geldt een trainingsstop van 7 dagen. Zij kunnen vanaf 7 dagen na de positieve testuitslag weer deelnemen aan trainingen en wedstrijden, mits zij op dat moment 24 uur of langer klachtenvrij zijn. Dit geldt ook voor trainers en instructeurs.

 

Ten slotte geldt voor alle leden dat zij op tijd bij de training dienen te zijn. Vanaf vijf minuten na aanvang van de training worden leden niet meer toegelaten tot de zwemruimte. Houd er rekening mee dat het scannen van toegangsbewijzen en het controleren van legitimatiebewijzen enige tijd in beslag neemt.

 

Het aantal besmettingen in Noordwest-Friesland is de afgelopen weken, ondanks alle maatregelen en de grote inzet van de overheid, ondernemers en verenigingen, fors gestegen. Daardoor kan de vereniging voorlopig geen versoepelingen in het beleid aankondigen. Het bestuur doet dan ook nogmaals een dringend beroep op uw medewerking.