Coronamaatregelen vanaf 6 november

Coronamaatregelen vanaf 6 november

Naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen worden er nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Helaas hebben deze maatregelen ook impact op de zwemsport.

 

Met ingang van zaterdag 6 november 2021 geldt voor alle bezoekers van het zwembad en van Integra van 18 jaar en ouder dat het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht is om toegang te verkrijgen tot de locatie. Dit geldt voor leden en toeschouwers. Een uitzondering voor deze regel geldt voor trainers. Indien er geen toegangsbewijs kan worden getoond, kan er helaas geen toegang tot de locatie worden verleend. Deze maatregelen gelden nadrukkelijk niet voor bezoekers (waaronder ook leden) die jonger dan 18 jaar zijn.

 

In aanvulling hierop wordt alle bezoekers verzocht tijdens en na de trainingen niet rond te blijven hangen in en/of rond het zwembad en Integra. Natuurlijk geldt dat zowel leden, trainers als toeschouwers het zwembad en Integra niet bezoeken bij neusverkoudheid, hoesten en/of andere coronagerelateerde klachten.

 

De vereniging is zich er van bewust dat deze beperkende maatregelen ingrijpend zijn. Uit de noodzaak waarmee de vereniging geconfronteerd wordt, wil het bestuur eenieder echter dringend vragen deze maatregelen te respecteren. De maatregelen gelden voor onbepaalde tijd. Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de secretaris via [email protected].

 

Jongeren (<18 jaar) en trainers wordt gevraagd verantwoordelijk om te gaan met de gezondheid van (mede-)zwemmers en bezoekers. Het tonen van een toegangsbewijs is voor jongeren (<18 jaar) en trainers niet verplicht. Wees daarom extra alert bij neusverkoudheid, hoesten en/of andere coronagerelateerde klachten en meld een (mogelijke) coronabesmetting altijd bij het bestuur.