In memoriam: Jan Jorna

In memoriam: Jan Jorna

1930 Jan Jorna 2015

in mermoriamOns bereikte het droevige bericht, dat onze grote sportvriend Jan Jorna, na een kortstondige ziekte is overleden. Gedurende vele jaren was Jan een trouw lid van de triatlon afdeling van zwemvereniging de Vikings. Een afdeling die door de komst van zwembad het Derde Haad is samengesmolten met de trimafdeling, waarbij de nieuwe naam masters afdeling is ontstaan. Jan was een laatbloeier en sloeg pas na zijn vijftigste aan het sporten. Maar Jan sportte niet alleen bij zwemvereniging de Vikings, Jan werd ongewild het boegbeeld van de vereniging door de vele werkzaamheden die hij voor de vereniging verrichtte. Zo was Jan bestuurslid afdeling triatlon, assisteerde hij bij de 2 km zeezwemtocht, ja, wat deed Jan niet, altijd kon er een beroep op hem worden gedaan. Zo verzorgde hij samen met zijn vrouw Wimmy de inzameling van het oud papier. Ook daarbij was Jan een slim baasje, door de tuinslang even op de verzamelde dozen oud papier te zetten. Zo, zei Jan dan, die binne nat en wege nou weer een paar kilo zwaarder, dat geld hewwe dan maar weer extra binnen haalt. Triatlon werd zijn passie en tot op hoge leeftijd heeft Jan deze sport beoefend, waarbij hij samen met zijn vrouw Wimmy het hele land doortrok. Ook wist hij in die hoedanigheid te bereiken dat Omrop Fryslân met Arjen de Boer zijn triatlon activiteiten in beeld bracht. Bij de Run Bike Run competitie mocht Jan vanwege zijn leeftijd altijd eerder beginnen en werd zijn tijd apart opgenomen. En zo deed zich eens het voorval voor dat Jan bij het hardlooponderdeel als eerste loper bij de tijdwaarneming aankwam. De juist aankomende vader van een van de favorieten zag de sliert lopers aankomen met Jan aan de leiding. Wat is dit Jan op kop, hoe kan dat, die man is al bijna tachtig. Waarop de tijdwaarnemer antwoordde dit is echt ongelooflijk bijna tachtig jaar en lope als een jonge kerel. Bij het zwemmen in het Derde Haad had Jan een eigen baan, baan zes zoals hij zelf altijd zei. En het bleef Jan zijn baan, totdat enige tijd geleden Jan eerder stopte met zwemmen en het uur niet meer vol kon maken. Ik krijg het benauwd zei Jan, ik stop er maar mee. En Jan kwam niet meer terug in het Derde Haad. Na opname in het ziekenhuis wezen de onderzoeken uit dat Jan ongeneeslijk ziek was. Een harde klap voor Jan, Wimmy en familieleden. 19 augustus is Jan Jorna overleden. Baan zes blijft leeg. Een lege plek, een groot gemis. Een fijne herinnering is al wat er nog is.