Ledenvergadering goed verlopen en Jan Jorna Bokaal uitgereikt

Ledenvergadering goed verlopen en Jan Jorna Bokaal uitgereikt

Op maandag 25 april 2022 had Z.V. De Vikings de jaarlijkse ledenvergadering. In tegenstelling tot voorgaande jaren – waarin er altijd in ‘T Derde Haad werd vergaderd, kwam de club nu samen in hotel Anna Casparii aan de Noorderhaven. Belangrijke punten op de agenda, zoals de jaarstukken, werden snel behandeld. Jedidja Hiemstra werd unaniem door de leden benoemd tot secretaris en bij acclamatie werd Gerrit van der Ploeg voor een zesde termijn herbenoemd.

 

Zoals elk jaar reikte de voorzitter de Jan Jorna Bokaal uit aan een vrijwilliger die zich in het afgelopen jaar uitzonderlijk en belangeloos heeft ingezet voor de club en de zwemsport. Dit jaar viel de eer toe aan Jojanneke de Wit, die als lid van de technische commissie, jurysecretaris en tijdwaarnemer een belangrijke rol achter de schermen vervult.

 

Na de vergadering bood de club een borrel en een bitterbal aan, waarvan ruimschoots is genoten. Het bestuur kijkt uit naar de volgende ledenbijeenkomst.