Teddy Woldendorp ontvangt Jan Jorna Bokaal

Teddy Woldendorp ontvangt Jan Jorna Bokaal

Teddy Woldendorp ontvangt Jan Jorna Bokaal

Harlingen – Op woensdag 2 november jl. werd in Het Derde Haad te Harlingen de Algemene Ledenvergadering gehouden van ZV De Vikings. Tijdens de Algemene ledenvergadering werd de Jorna Jorna Bokaal uitgereikt. Sinds vorig jaar heeft de zwemvereniging deze ‘aanmoedigingsprijs’ in het leven geroepen. Jan Jorna en zijn vrouw hebben zich jaren verdienstelijke gemaakt voor de zwemvereniging. Na het overlijden van Jan Jorna wilde de zwemvereniging de naam van Jan Jorna graag verbinden aan deze prijs.

Voor dit jaar heeft het bestuur van ZV De Vikings unaniem besloten om de Jan Jorna Bokaal uit te reiken aan Teddy Woldendorp. Teddy is voor ZV De Vikings een waardevol lid. Ze heeft jaren de activiteitencommissie gedaan, doet trainingen, is organisator bij de diverse zwemwedstrijden in Het Derde Haad, is actief met voorbereiding van de wedstrijdlijsten en zo zijn er nog wel een aantal activiteiten te noemen. Met andere woorden; dik verdient!

FOTO (als bijlage toegevoegd)
(links Teddy Woldendorp met de Jan Jorna Bokaal en rechts Jan Waling Huisman, bestuurslid ZV De Vikings).