Wij bereiden ons voor op de nieuwe privacywet

Wij bereiden ons voor op de nieuwe privacywet

Wij bereiden ons voor op de nieuwe privacywet

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming dwingt organisaties meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gegevens die ze over burgers opslaan. Doen ze dat niet, dan kunnen ze boetes krijgen tot 20 miljoen euro.

Voor de inwoners van de Europese Unie betekent het dat ze vanaf mei 2018 op elk moment bij elk bedrijf mogen opvragen wat voor gegevens dat bedrijf over ze heeft. Bovendien hebben ze het recht om vergeten te worden. De persoonsgegevens moeten gewist worden als daarom wordt gevraagd.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. De AVG dwingt organisaties tot meer actie en maatregelen. Bovendien zullen organisaties continu moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden.

ZV De Vikings registreert gegevens van onder andere leden en vrijwilligers, dus ook wij zullen maatregelen moeten nemen om aan de wet te voldoen. Met de voorbereiding zijn wij al enige tijd bezig. Wij zullen u op de hoogte houden van de eventuele gevolgen hiervan.

Vriendelijke groet,

Het bestuur