Zv De Vikings Harlingen gaat door met nieuw bestuur!

Zv De Vikings Harlingen gaat door met nieuw bestuur!

Zv De Vikings Harlingen gaat door met nieuw bestuur!

Het was enorm spannend of alles op tijd zou lukken, maar tijdens de druk bezochte algemene ledenvergaderingvan maandag 23 april 2018 is een nieuw bestuur gekozen en kan de vereniging gelukkig blijven bestaan.

Er is deze avond unaniem gekozen voor dit nieuwe frisse bestuur. Jildert Prins, voorzitter nam de voorzittershamer in ontvangst van Antje Brouwer. Frea Balt is verkozen tot secretaris, Simona Grobbe zal de functie van penningmeester overnemen van Angelique Kooren-Boersma. Sylvana van der Veen en Gerrit van der Ploeg zullen plaatsnemen in het bestuur als algemeen lid.

Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en met z’n allen gaan we proberen er succesvolle jaren van te maken!