Coronamaatregelen

De informatie op deze pagina kan snel verouderd zijn.

 

Er zijn geen beperkingen meer in de zwemsport om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Mondkapjes, afstand houden en het tonen van coronatoegangsbewijzen (QR-codes) is niet langer verplicht. De basisadviezen die door het kabinet zijn opgesteld, worden door de club zoveel mogelijk nageleefd:

 

– Was vaak en goed uw handen met water en zeep.

– Hoest of nies in uw elleboog.

– Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.

– Blijf thuis bij (milde) klachten die passen bij het coronavirus en laat u zo nodig testen.