Coronamaatregelen

De informatie op deze pagina is aangepast na de persconferentie van het kabinet van 27 november 2021.

 

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet, worden er nieuwe ingrijpende maatregelen in de sportsector doorgevoerd. De nieuwe maatregelen hebben grote impact op alle leden.

 

Met ingang van zondag 28 november is de accommodatie tussen 17.00 uur ’s middags en 5.00 uur ’s ochtends gesloten. Dat betekent dat alle trainingen na 17.00 uur vervallen.

 

Voor de Academie vervallen alle trainingen. Voor de Minioren vervallen de trainingen op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond. Voor de Masters vervallen de trainingen op maandag- en donderdagavond. Voor de A-selectie vervallen de trainingen op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond.

 

De trainingen die wél doorgaan zijn de zaterdagochtendtraining van de Minioren, waarbij vanaf nu alle Minioren kunnen aansluiten, de zondagochtendtraining van de Masters en de ochtendtrainingen van de A-selectie.

 

Leden die niet het volledige trainingsprogramma kunnen volgen ten gevolge van het vervallen van een of meerdere trainingen, worden hiervoor automatisch gecompenseerd.

 

Voor de trainingen die wél doorgang vinden, blijven de geldende maatregelen van kracht. Om toegang te verkrijgen tot de accommodatie, is een geldig coronatoegangsbewijs én een legitimatiebewijs verplicht. Zonder beide bewijzen kan geen toegang worden verleend tot de accommodatie. Dit geldt voor alle leden van 18 jaar en ouder.

 

Als geldig coronatoegangsbewijs geldt de Nederlandse QR-code in de app CoronaCheck. Als geldig legitimatiebewijs geldt een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs.

 

Bij het ontbreken van een mobiel apparaat kan een papieren coronatoegangsbewijs worden aangevraagd bij de GGD Fryslân. Een foto, schermafbeelding of video van een QR-code geldt nadrukkelijk niet als geldig coronatoegangsbewijs. Een vaccinatie- of negatieve testbewijs (buiten de app) geldt ook niet als geldig coronatoegangsbewijs.

 

Toeschouwers hebben geen toegang tot de zwemruimte. Toeschouwers met een geldig coronatoegangsbewijs hebben wel toegang tot de horeca van de accommodatie, maar uitsluitend tot 17.00 uur. Daarbij geldt dat een vaste zitplaats moet worden ingenomen. Mondkapjes zijn niet verplicht in de accommodatie.

 

De meldverantwoordelijkheid bij (het vermoeden van) een coronabesmetting blijft onverminderd van kracht. De meldverantwoordelijkheid houdt in dat het verplicht is een (vermoedelijke) coronabesmetting binnen de eigen selectie te melden bij het bestuur.

 

Voor positief geteste leden geldt nog steeds een trainingsstop van 7 dagen. Zij kunnen vanaf 7 dagen na de positieve testuitslag weer deelnemen aan trainingen en wedstrijden, mits zij op dat moment 24 uur of langer klachtenvrij zijn. Dit geldt ook voor trainers en instructeurs.

 

Ten slotte geldt voor alle leden dat zij op tijd bij de training dienen te zijn. Vanaf vijf minuten na aanvang van de training worden leden niet meer toegelaten tot de zwemruimte. Houd er rekening mee dat het scannen van toegangsbewijzen en het controleren van legitimatiebewijzen enige tijd in beslag neemt. Het verenigingsbestuur wil dan ook een dringend beroep blijven doen op de trainers om de coronatoegangsbewijzen en legitimatiebewijzen correct en volledig te controleren.

 

 

Overtreding van de geldende coronamaatregelen is een ernstig vergrijp waarop de tuchtrechtspraak van de vereniging van toepassing is. Dat betekent dat leden die de maatregelen overtreden het risico lopen voor een periode van 14 dagen geschorst te worden of een disciplinaire boete opgelegd krijgen.

 

Het aantal besmettingen in Noordwest-Friesland is de afgelopen weken, ondanks alle maatregelen en de grote inzet van de overheid, ondernemers en verenigingen, fors gestegen. Daardoor kan het bestuur voorlopig geen versoepelingen in het beleid aankondigen. De vereniging doet dan ook nogmaals een dringend beroep op uw medewerking.