zv De Vikings op Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Jaarverslag ZV De Vikings september 2015 t/m september 2016

Jaarverslag ZV De Vikings 2014-2015 

Jaarverslag ZV De Vikings september 2015 t/m september 2016 

Inleiding Als bestuur heeft ZV De Vikings vorig jaar (juni 2014-september2015) de plannen/route van beleid, missie/visie e.d. uitgestippeld. Voornaamste doel was waar we heen willen als vereniging ZV De Vikings. Dit jaar (september 2015 t/m september 2016) stond in het teken om de gemaakte plannen van het afgelopen jaar te gaan toepassen in de praktijk. Diverse opgerichte commissies hebben hard gewerkt; onder andere kledingcommissie, sponsorcommissie, activiteitencommissie, optuigen website/communicatie/PR etc. Daarnaast hebben een aantal trainers van ZV De Vikings de opleiding zwemtrainer niveau 2 afgerond.

Per 1 juli 2016 is de startgemeenschap FCZ 54-ZV De Vikings een feit. Momenteel wordt er aan de achterkant door beide beheerscommissies (nog) hard gewerkt om het ‘administratief’ helemaal rond te krijgen. Vanaf het nieuwe zwemseizoen 2016-2017 zullen FZC 54 en ZV De Vikings gezamenlijk de competitie in. Ook met de swimkick-minioren, minioren-junioren en limietwedstrijden zal gezamenlijk worden opgetrokken in het nieuwe zwemseizoen 2016-2017.

De gezamenlijke trainingen van vorig zwemseizoen worden dit jaar gecontinueerd. De diverse trainers van FCZ 54 en ZV De Vikings geven weer trainingen van Frysel-B tot aan de A-selectie. Dit gebeurt in de zwembaden Het Derde Haad te Harlingen en Bloemketerp te Franeker.

Het bestuur van ZV De Vikings bestaat uit de volgende personen: Wouter Slob Voorzitter Simon Broekstra Secretaris Angelique Kooren – Boersma Penningmeester Teddy Woldendorp Algemeen bestuurslid (activiteitencommissie) Belinda van der Werf Algemeen bestuurslid (jeugdcommissie) Gerrit van der Ploeg Algemeen bestuurslid (masters) Jan van der Tuin Algemeen bestuurslid (Communicatie; website/PR) Jan Waling Huisman Vice-voorzitter (aanspreekpunt (Hoofd)-trainers)

Vergaderingen ZV De Vikings en bijeenkomsten Op de volgende data heeft het bestuur van ZV De Vikings vergaderd:

– 21 oktober 2015

– 3 november 2015

– 4 november 2015

– 9 november 2015

– 17 november 2015

– 2 december 2015

– 5 januari 2016

– 23 januari 2016

– 3 februari 2016

– 2 maart 2016

– 8 maart 2016

Jaarverslag ZV De Vikings 2014-2015 

– 14 maart 2016

– 5 april 2016

– 10 mei 2016

– 5 september 2016

Daarnaast hebben we diverse bijeenkomsten gehad met onder andere: – Sportpromotie Harlingen (Dhr. Boskma); – KNZB accountmanager Robin Reverda; – Gemeente Harlingen/ronde tafelbijeenkomsten; – Cursusavonden ‘Besturen met missie’- Sportief Besturen; – FZC 54 Franeker (voornamelijk invulling Startgemeenschap); – Voorzitter bijeenkomsten KNZB.

Trainingen/Zwemwedstrijden Bij de Masters was Sipco Bos trainer. Voor de jeugdafdeling was dit het afgelopen jaar: Berto da Silva Miranda, Teddy Woldendorp, Nico Beuker, Angelique Kooren-Boersma, Gea Neijsen, Mieke van der Tuin, Antje Brouwer, Marjolein van Kempen en hoofdtrainster Yvonne Outhuijse. Vanuit FZC 54 was er vaak aanvulling van trainers voor de minioren- en de A/B-selectie trainingen.

Bij de Fryselwedstrijden ging Mieke van der Tuin mee als trainster/begeleidster. Bij de competitie, limiet- en miniorenwedstrijd was dit Yvonne Outhuijse.

De trainingen werden dit jaar (2015-2016) al vaak gecombineerd met FZC 54 uit Franeker. Deze ‘gedeelde trainingen’ waren op dinsdag en op vrijdag. Nieuwe was dat er dit jaar op zondag in Harlingen werd getraind door de A-selecties van ZV De Vikings en FZC 54. Tijdens zwemwedstrijden waren de diverse trainers van FZC 54 en ZV de Vikings al gezamenlijk de zwemmers van ieder verenging aan het coachen. Dit ging al op een natuurlijke manier.

De jongste jeugd deed weer mee aan de Frysel. Een aantal van Fryselzwemmers deed mee aan Learn to racewedstrijden in Wolvega, wat als erg positief werd ontvangen.

Successen ZV De Vikings start dit jaar (2015-2016) weer in de D1-competitie. Er werd dit jaar beter gezwommen dan het vorige jaar. Uiteindelijk werd er een vijfde plek behaald.

De Cityswim Harlingen werd op zaterdag 9 juli 2015 voor de tweede keer georganiseerd door Christiaan Nauta c.s. Dit jaar was de route gewijzigd. Aan het eind van de Noorderhaven moest er gekluund worden door de Simon Stijlstraat en kon de tocht vervolgd worden vanaf het terras aan de Voorstraat. Al met al weer een mooie wedstrijd.

Op zondag 21 augustus 2016 zou de Casper de Robles zeezwemtocht worden georganiseerd door Jelle Haan c.s. Helaas werkte het weer niet mee en werd de tocht afgelast. Jammer.

Op zaterdag 3 september 2016 werd voor de 69e keer de 2 km zeezwemtocht georganiseerd. Er stond een behoorlijk wind (6 bft). In overleg met de hoofdscheidsrechter en de diverse instanties werd de tocht beperkt tot in de Willemshaven. Zo kon de 2 km zeezwemtocht toch nog gezwommen worden.

Dit jaar werd er wederom in Beilen gezwommen op de Noordelijke miniorenkampioenschappen. Voor ZV De Vikings verliep dit weekend super goed. Noa Teuben won goud op alle 6 afstanden. Hessel Broekstra verraste met 5 keer goud. Amber Lubbers won 1 keer zilver en 2 keer brons. De familie Da Silva vond ook de weg naar het podium. David won 1 keer zilver en 1 keer brons, terwijl Gabriella 1 keer het zilver kreeg omgehangen. Jaarverslag ZV De Vikings 2014-2015 

Op de (officieuse) Nederlandse Kampioenschappen 25 meterbad in Leiden werd Noa Teuben 5 keer Nederlands Kampioen. Een bijzondere prestatie. Helemaal omdat ze het kampioenschapsrecord op de 50 meter vrij verbeterde. Hessel Broekstra zwom een prima weekend, wat resulteerde in een derde plaats op de 100 meter schoolslag. David da Silva Miranda kwam als derde Viking in actie. Goede tijden, helaas geen podium.

Begin juli mochten de minioren nog zwemmen in Dordrecht in het 50 meter bad voor de officiële Nederlandse Kampioenschappen. Ook hier was Noa Teuben succesvol. Twee keer een gouden medaille en een keer een zilveren medaille. Hessel Broekstra liet zien dat hij aansluiting vindt bij de Nederlandse top van zijn lichting; twee keer brons. David da Silva zwom wederom erg goed met als beste resultaat een vijfde plaats.

De Noordelijk Kampioenschappen/Regiokampioenschappen waren ook succesvol. Silke Huisman behaalde 5 keer goud en 2 keer brons. Luna van de Ende behaalde een zilveren medaille. Op het NJJK in Eindhoven was ZV De Vikins dit jaar tevens present. Silke Huisman heeft daar de ‘kleuren’ van ZV De Vikings verdedigd. Silke won zilver op de 50 meter schoolslag. Een meer dan voortreffelijk prestatie.

Het aantal jeugdige zwemmers wat zich het laatste jaar bij ZV De Vikings heeft aangemeld, is hoopvol voor de toekomst.

Al met al mooie successen!

Slot Het afgelopen ‘zwemjaar’ zijn er naast de mooie zwemresultaten ook de nodige bestuursresultaten geboekt. Het is/zal een continue proces blijven voor het bestuur/trainers om ieder jaar weer een stapje vooruit te gaan. Daarbij is de hulp van zwemmers van Frysel tot Master onmisbaar. Ieder lid zal zijn/haar verantwoordelijkheid hier in moeten nemen voor de toekomst.

Simon Broekstra Secretaris ZV De Vikings