zv De Vikings op Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Jaarverslag ZV De Vikings september 2016 t/m augustus 2017

 

Jaarverslag ZV De Vikings  september 2016 t/m augustus 2017

 

Inleiding
Tijdens de ALV van 2 november 2016 is het bestuur van ZV De Vikings op diverse plaatsen gewijzigd. Nico Beuker werd de nieuwe voorzitter en Antje Brouwer werd Algemeen bestuurslid.

Het bestuur van ZV De Vikings heeft de lijn van het ‘oude’ bestuur dit jaar doorgetrokken, waarbij we nadrukkelijk het zwemmen centraal hebben staan.

Wat het bestuur zorgen baart, is de invulling van vrijwilligers. Momenteel zijn er vacatures voor bestuursfuncties, trainersfuncties en diverse commissies(o.a. sponsorcommissie). Invulling is noodzakelijk voor de continuïteit. Na diverse mails naar de leden van ZV De Vikings en een bijeenkomst op 5 juli jl. over het vrijwilligersbeleid, is er op korte termijn (nog) geen invulling voor de diverse vacatures. De hoop is dat er leden van ZV De Vikings zijn ‘die de handschoen’ willen oppakken.

De samenwerking met FZC 54 verloopt erg goed. Het eerste jaar van de startgemeenschap is er goed samengewerkt. Het resultaat, kampioen van de C-Competitie, was een mooi resultaat. We gaan nu het tweede jaar in van onze samenwerking.  Afgesproken is dat we begin 2018 gaan evalueren.

De gezamenlijke zwemtrainingen  worden dit jaar gecontinueerd. De diverse trainers van FCZ 54 en ZV De Vikings geven weer trainingen van Frysel-B tot aan de A-selectie. Dit gebeurt in de zwembaden Het Derde Haad te Harlingen en Bloemketerp te Franeker.

Het bestuur van ZV De Vikings bestaat uit de volgende personen:
Nico Beuker                                           Voorzitter (Beheerscommissie, trainerscommissie)
Simon Broekstra                                 Secretaris (Sponsorcommissie)
Angelique Kooren – Boersma      Penningmeester (Kledingcommissie)
Belinda van der Werf                        Algemeen bestuurslid (Beheerscommissie, zeezwemcommissie, splash)
Gerrit van der Ploeg                          Algemeen bestuurslid (masters)
Antje Brouwer                                      Algemeen bestuurslid (Pr/communicatie, activiteitencommissie)

Vergaderingen ZV De Vikings en bijeenkomsten
Op de volgende data heeft het bestuur van ZV De Vikings vergaderd:

 • 5 september 2016
 • 6 oktober 2016
 • 10 november 2016
 • 8 december 2016
 • 12 januari 2017
 • 9 februari 2017
 • 9 maart 2017
 • 6 april 2017
 • 11 mei 2017
 • 8 juni 2017
 • 6 juli 2017
 • 24 augustus 2017

 

Daarnaast hebben we diverse bijeenkomsten gehad met onder andere:
– Sport Fryslân (gesprek over beleidsplan sport 2017-2021 gemeente Harlingen);
– KNZB accountmanager Robin Reverda;
– Gemeente Harlingen/ronde tafelbijeenkomsten ivm beleidsplan sport 2017-2021;
– Cursusavond Sponsoring/crowdfunding;
– FZC 54 Franeker (o.a. Beheerscommissie);
– Voorzitter bijeenkomsten KNZB.

Trainingen/Zwemwedstrijden
De gehele week zijn de leden (Swimkick tot Masters) van ZV De Vikings aan het trainen in Het Derde Haad. Iedere groep heeft zijn eigen trainer(s). Ook dit jaar zijn er weer een aantal trainerswisselingen geweest. Gelukkig is er aanwas van nieuwe trainers, al kunnen we voor het nieuwe seizoen nog wel een aantal trainers gebruiken.

Dit jaar hebben onze zwemmers weer aan veel zwemwedstrijden meegedaan (o.a. Learn to Race voor de beginnende zwemmertjes tot aan het NJJK in Eindhoven). Naast de competitiewedstrijden waren er weer diverse limietwedstrijden, frysel/minioren/junioren/senioren-wedstrijden en uiteraard de medaillewedstrijden.

Yvonne Outhuijse is als hoofdtrainster van  ZV De Vikings verantwoordelijk voor de trainingen.

Mieke van der Tuin ging dit jaar weer mee als begeleidster naar de Fryselwedstrijden. Yvonne Outhuijse en Stefan Rorije gingen als verantwoordelijke mee naar de competitie,  limietwedstrijden en regionale/Nederlandse kampioenschappen.  Arno Nieuwhof en Eline Ligthart gingen met de minioren op pad.

Successen
ZV De Vikings heeft een goed zwemjaar 2016-2017 achter de rug. Er werd goed getraind en gezwommen. De startgemeenschap FZC 54 – ZV De Vikings is kampioen in de D1 competitie geworden. Hierdoor is de startgemeenschap gepromoveerd naar de C-competitie. Landelijk deden er 72 zwemverenigingen mee in de D1-competitie. Opmerkelijk, maar wel heel mooi, is dat we in deze landelijke lijst als nummer 1 zijn geëindigd! Een prima prestatie. Het aankomende seizoen gaat de startgemeenschap FZC 54 – ZV De Vikings de competitie in met Zwartsluis en Aqua 68 uit Assen.

Vanaf het nieuwe zwemseizoen gaat de startgemeenschap FZC54  – ZV De Vikings naast de C-competitie ook starten in de D3-competitie. De D3-competitie gaat FZC54 – ZV De Vikings zwemmen met Avena, Neptunia 24, De Skelp, PWC en Middelsé.

De Cityswim Harlingen werd op zaterdag 15 juli 2017 voor de derde keer georganiseerd door Christiaan Nauta c.s. Er deden 120 zwemmers (waarvan 22 wedstrijdzwemmers) mee aan de Cityswim. Onder mooi  weersomstandigheden was het weer een geslaagde editie.

Op zondag 27 augustus 2017 werd de Casper de Robles zeezwemtocht georganiseerd onder prachtige weersomstandigheden. De 5 km werd door de snelste zwemmers binnen het uur gezwommen. Jelle Haan en Gerrit van der Ploeg stoppen met de organisatie na 10 jaar. Frank Petersen heeft aangegeven het ‘stokje’ over te nemen.

Onder de jeugdzwemmers is er dit jaar prima gezwommen met hele mooie resultaten.

In Heerenveen werden de minioren kampioen van Fryslân bij de Clubmeet. Het was jammer dat ze net niet mee mochten doen aan de Nederlandse Clubmeet. Toch een hele mooie prestatie.

Dit zwemjaar werden in Heerenveen de regionale miniorenfinales gezwommen. Voor ZV De Vikings verliep dit weekend erg succesvol. Medailles waren er voor Jelte de Boer, David Da Silva Miranda en Hidde Boersma. Bij de estafettes werden ook medailles gewonnen.

Bij de diverse regionale kampioenschappen, NJJK korte en lange baan werden prima resultaten geboekt en veel medailles! Noa Teuben en Hessel Broekstra behaalden zelfs de hoogte trede op het NJJK.

Slot
Het was een succesvol  zwemjaar. Er  zijn mooie zwemresultaten geboekt. Gepaste trots is op zijn plaats. Momenteel is de uitdaging hoe ZV De Vikings de toekomst ingaat.  Alle leden van ZV De Vikings zullen na moeten gaan wat ze voor de club kunnen betekenen.

 

Simon Broekstra
Secretaris ZV De Vikings