Vereniging

Zwemvereniging De Vikings is sinds 1948 dé regionale zwemsportvereniging in Noordwest-Friesland. Onze vereniging biedt academie-, wedstrijd- en masterzwemmen aan voor jong en oud. De missie van De Vikings is helder: de zwemsport op topniveau toegankelijk maken voor alle inwoners van Noordwest-Friesland. Er is te weinig aandacht voor de zwemsport, terwijl onze regio over veel topzwemmers beschikt. De Vikings zet zich dan ook door woord en daad in om meer bekendheid te geven aan de zwemsport aan het Wad.

 

Aan het Wad is iedereen bekend met het water. Toch wordt de kracht van het water vaak onderschat en is zwemveiligheid niet vanzelfsprekend. Nog te vaak verdrinken mensen – vooral kinderen en ouderen – omdat de zwemsport na de basisschool niet meer beoefend wordt. Onze visie is dan ook een regio waar veiligheid in en rond het water een vanzelfsprekendheid is. Daarom maken we jonge kinderen enthousiast voor de zwemsport, moedigen we jongeren en jongvolwassenen aan naast school en werk te blijven zwemmen en geven we ouderen de ruimte om lichamelijk en geestelijk fit te blijven in het water.

 

Met een grote liefde voor de zwemsport heeft onze vereniging haar missie en visie uitgewerkt tot drie doelstellingen:

 

  • Veiligheid in en rond het water vergroten door iedereen kennis te laten maken met de zwemsport
  • Bewustzijn creëren over lichamelijke en geestelijke gezondheid door vakkundige coaching op sportgebied aan te bieden
  • Noordwest-Friesland op de kaart zetten in sportend Nederland door ons unieke opleidingsprogramma voor zwemmers en trainers