Vertrouwenspersonen

Zwemvereniging De Vikings vindt dat veiligheid in het sporten voorop moet staan. Het bestuur neemt beleidsmaatregelen om een veilige sportcultuur te creëren en grijpt in bij onveilige situaties. Wij moedigen dan ook alle leden, hun ouders en overige betrokkenen aan om bij ongewenst gedrag in gesprek te gaan met het bestuur en een van de trainers. In enkele gevallen is het voor de betrokkenen wenselijk in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. In deze gevallen kan de vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

 

De vertrouwenspersoon bij De Vikings is Jan Waling Huisman. Hij is per e-mail bereikbaar via [email protected].

 

Alle meldingen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, in het bijzonder van (seksuele) intimidatie, discriminatie en bedreiging, worden zeer serieus genomen. We benadrukken dat iedereen een beroep kan doen op de vertrouwenspersoon. In het geval van minderjarige leden kunnen ook de ouders/verzorgers een beroep op de vertrouwenspersoon doen.

 

Naast de interne vertrouwenspersoon is er altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 – 2025590. Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van onze vereniging.