zv De Vikings op Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

KNZB Circuits

 

KNZB circuits

Swimkick-Minioren Minioren-Junioren Junioren-Jeugd

De KNZB circuits zijn bedoeld voor het stimuleren van het opleiden van complete zwemmers.

De programma’s bouwen op van laagdrempelig (Swimkick) tot uitdagend (junioren/jeugd)

waarbij zwemmers bij het junioren-jeugd circuit ook kennis maken met het zwemmen van finales.

 

Hierbij heeft de KNZB de volgende uitgangspunten:

 Streven naar een duidelijke wedstrijdlijn van minioren tot en met senioren.

 Scheppen van een lerende omgeving gegeven de combinaties van leeftijden.

 Streven naar een evenwichtige programmering waarin sporters worden uitgedaagd.

 Bewustwording van het belang van een brede opleiding voor sporters om deze sporters

in staat te stellen hun persoonlijke top te bereiken.

 Bijdragen aan de vorming van atleten die meerdere slagen en meerdere afstanden goed

leren zwemmen en daar tenminste kennis mee maken.

 Op basis daarvan alle sporters in staat te stellen hun eigen talenten te leren kennen en

te mogen demonstreren tijdens wedstrijden.

 Leren om te gaan met serie-finale zwemmen.

 

Elk circuit bestaat uit 4 delen, waarbij de diverse programmaonderdelen zo goed mogelijk

verdeeld zijn. Elke leeftijdsgroep krijgt gedurende het seizoen alle zwemslagen/afstanden twee

keer aangeboden. Voor het junioren-jeugd circuit is het mogelijk om deze op de 50 meterbaan

te organiseren (gericht op deelname NJJK) en staat het vrij om hier senioren nummers aan toe

te voegen.

 

– De SwimKickwedstrijden zijn bedoeld voor de zwemmers die de wedstrijdzwemsport

sinds kort beoefenen en nog niet alle technische onderdelen goed beheersen. Met

betrekking tot diskwalificatie wordt coulance betracht. In de regel zijn dit zwemmers die

korter dan 1 jaar op wedstrijdzwemmen zitten.

 

– De Miniorenwedstrijden richten zich op dezelfde leeftijd maar dan met de zwemmers die

al enige ervaring hebben. Indien een zwemmer op enige afstand heeft deelgenomen

aan de Miniorenwedstrijden dan is het niet de bedoeling dat ze nog starten op de

SwimKickwedstrijden. We rekenen hierbij op de sportiviteit van deelnemende

verenigingen om de inschrijving conform uitgangspunten te doen.

 

– De KNZB kiest er nu voor om combinatiewedstrijden te bevorderen. Vanuit het nieuwe

beleid willen we aanmoedigen dat steeds gezwommen wordt met een categorie

zwemmers die meer ervaren is. De Swimkick zwemmen dus samen met Minioren,

Minioren zwemmen ook wedstrijden met Junioren en Junioren zwemmen wedstrijden

met Jeugdzwemmers. Op die manier geven we gestalte aan een lerende omgeving.

 

– Gehandicapte zwemmers worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen. Bij de

SwimKick hoeven deze zwemmers GEEN IPC Classificatie te overleggen. De

inschrijvende vereniging moet de scheidsrechter wel de beperking melden. De SR zal

deze behandelen zoals een formele classificatie. Zwemmers die starten op het

Miniorencircuit dienen wel in het bezit van een IPC classificatie te zijn.

 

Via de KNZB website is de concept kalender seizoen 2016-2017 beschikbaar gesteld. Begin

juni wordt deze definitief vastgesteld. De voornaamste wijzigingen zijn:

– Competitie wedstrijden op regioniveau gaan terug van 5 naar 4 wedstrijden.

De ronde in januari schuift naar februari om ruimte te bieden voor de Regiokampioenschappen.

– Regiokampioenschappen korte baan wordt uitgebreid naar 2 weekenden.

– Swimkick-Minioren, met alternatieve data om op Regioniveau meer opties te geven voor de organisatie